X
+386-5-3357720
info@minigo.si

Traži

O nama

MINI GO d.o.o. Nova Gorica

Prvomajska ulica 126
5250 Solkan
Tel: +386-5-3357720
Tel: +386-5-3300900
Fax: +386-5-3005933
E-mail: info@minigo.si
Web: www.minigoslo.com

E-novosti

 • Pekarska oprema
 • Mlinska oprema
 • Oprema za proizvodnju tjestenine / testenine i njoka
 • Slastičarska - poslastičarska oprema
 • Strojevi za pakovanje
 • Oprema za stočnu hranu
 • Silosi i silosni sistemi
 • Oprema za picerije
 • Ugostiteljska oprema
 • Ostala oprema
 • Slažem se,
  da MINI GO d.o.o. Nova Gorica koristi i čuva moje osobne podatke, koje obrađuje radi informiranja o akcijskim ponudama, slanje čestitki na praznike i obavještavanja o zatvaranju poduzeća na kolektivni odmor. Za više informacija molimo pratite ovaj link.

  Zaštita osobnih podataka

  Voditelj obrade vaših osobnih podataka je MINI GO d.o.o. Nova Gorica, Prvomajska ulica 126, 5250 Solkan, Slovenija, telefon: +386-5-3300900, e-mail: mailing@minigoslo.com.
  Obavezujemo se, da vaših osobnih podataka nećemo prodati, pozajmiti ili na drugi način prenijeti trećim licima, osim u zakonski propisanim slučajevima.
  Posebne službenike za zaštitu podataka nećemo imenovati jer to prema propisima nismo vezani.
  Osobne podatke u svrhu obrade i primjene prikupljamo samo, ako korisnik našeg sajta dobrovoljno odluči, da nam dostavi takve podatke, ili nam da poseban pristanak za to. U takvim slučajevima korisnik se slaže sa uvjetima korištenja u pitanju. Svi preneseni osobni podaci će se tretirati povjerljivo i koristiti će se samo u svrhe za koje su prenijeti.
  Za sljedeće svrhe:
  - isporuka robe i dokumenata vezanih za naručenu robu/usluge,
  - informiranje o našim akcijskim ponudama,
  - slanje čestitki na praznike,
  - obavještenje o zatvaranju poduzeća na kolektivni odmor
  prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka:
  • ime i prezime za fizička lica / naziv poduzeća za pravna lica,
  • adresu prebivališta za fizička lica / sjedište poduzeća,
  • broj telefona, broj mobilnog telefona i e-mail,
  • porezni broj za fizička lica (ako je potrebno) / porezni broj za pravna lica.
  Ukoliko će nastati potreba za daljom obradom podataka za drugu svrhu, ćemo vas unaprijed kontaktirati i potražiti za suglasnost.
  Na web serveru automatski se registrira dnevniška datoteka web servera svaki put kada posjetite našu web stranicu. Ove podatke obrađujemo radi vođenja statistike posjeta na našoj web stranici. Na našoj web stranici korisnik može popuniti online formular, sa kojim podnosi zahtjev.
  Svi podaci prikupljeni na našoj web stranici ili su nama na drugi način saopšteni se prikupljaju kako bismo izvršili našu osnovnu djelatnost, tj. nespecijalizovana trgovina na veliko, kao odgovor na vaše zahtjeve, za pripremu ponude, za pripremu i zaključivanje ugovora i za izvršenje ugovora. S obzirom na to, da je obrada ovih podataka neophodna za obavljanje same usluge, obrada ovih podataka već se može uraditi na osnovu činjenice, da ulažete u ugovorni odnos sa nama. Ako ne želite da nam date ove podatke, ne možemo vam poslati ponude ili zaključiti ugovora s vama.
  Na našoj web stranici također možete da se pretplatite na primanje naših e-obavijesti. U tu svrhu, možemo vas obavijestiti putem e-maila o vijestima i mogućim akcijama iz našeg prodajnog programa.
  Ove informacije se obrađuju na osnovu suglasnosti, a suglasnost za primanje e-obavijesti može se povući u bilo koje vreme.
  Svi prikupljeni podaci će se koristiti u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni i neće se prenijeti trećim licima bez suglasnosti subjekta, na kojeg se podaci nanose.
  U okviru zakonskih ovlaštenja, osobni podaci su otkriveni sljedećim korisnicima podataka:
  • pružateljima poštanskih usluga, pružateljima usluga isporuke,
  • pružateljima usluga informacionih tehnologija u kontekstu servisiranja i održavanja softvera,
  • administratoru web stranice,
  • računovodstvenim uslugama u okviru izvršenja računovodstvenih usluga.
  Obavezujemo se, da vaših osobnih podatka nećemo proslijediti ili prenijeti trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji.
  Vaše podatke čuvamo samo koliko god je to potrebno kako bi ispunili svrhu za koju su pojedinačni podaci prikupljeni ili dalje obrađeni.
  Vaši kontaktni podaci za potrebe direktnog marketinga obrađuju se do povlačenja privole.
  Obavezujemo se zaštititi osobne podatke, koje nam pružite koristeći našu web stranicu. Učiniti ćemo sve, da zaštitimo osobne podatke od bilo kakvih kršenja i zloupotrebe.
  Osobne podatke čuvamo u kompjuteru i štampanom obliku. Naši kompjuterski sistemi su zaštićeni mjerama, koje sprečavaju nenamjerno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjenu, neovlašteno objelodanjivanje ili pristup osobnim podacima. Osobni podaci u štampanom obliku zaštićeni su u prostorijama, koje su zaključane u odsustvu osoba ovlaštenih za obradu.
  Ukoliko na našim web stranicama postoje linkovi na druge web stranice, koje nisu na nikakav način povezane sa našim poduzećem, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na ovim web stranicama.
  Uvjeravamo vas da ostvarujete sva svoja prava koja pripadaju vama u vezi sa obradom vaših osobnih podataka, i to:
  - pravo na pristup,
  - pravo na ispravak,
  - pravo na brisanje (\"pravo na zaborav\"),
  - pravo na ograničenje obrade,
  - pravo na prenosivost podataka,
  - pravo na prigovor,
  - pravo na povlačenje privole,
  - pravo na pritužbu.
  U skladu sa važećim zakonom na vaš zahtjev pružamo i druge informacije u vezi sa vašim osobnim podacima, koje obradujemo. Obavezujemo se, da ćemo odgovoriti na zahtjev ispitanika, ma koje se osobni podatci nanose, bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u zakonskim rokovima.
  Ako e-obavijesti putem e-pošte više ne želite da primate, možete se provjeriti tako, da nama pošaljete e-mail sa sadržajem \"ODJAVA\" na e-mail adresu: mailing@minigoslo.com.
  Zadržavamo pravo, da periodično prilagođavamo predmetnu izjavu o zaštiti osobnih podataka stvarnim uvjetima i zakonima u oblasti zaštite osobnih podataka. Iz tog razloga molimo, da provjerite trenutnu verziju prije nego što se bilo koji osobni podaci prenose, da budete upoznati sa mogućim promjenama ili ažuriranjima.

  O nama

  MINI GO d.o.o. Nova Gorica

  Prvomajska ulica 126
  5250 Solkan
  Tel: +386-5-3357720
  Tel: +386-5-3300900
  Fax: +386-5-3005933
  E-mail: info@minigo.si
  Web: www.minigoslo.com